Op huisbezoek

Op huisbezoek bij een patiënt die verzorgd moest worden.  Hij heeft eveneens een drugsverslaving. In het appartement zijn nog 2 mannen aanwezig, zij waren duidelijk onder invloed. De patiënt werd fysiek en verbaal agressief. De verpleegkundige heeft het appartement verlaten voordat de toestand escaleerde.  (verpleegkundige te Elsene)

Bespreking vanuit geweldbeheersing.

Hulpverleners moeten niet alles aankunnen.  Persoonlijke grenzen worden voelbaar (klamme handen, hart slaat sneller, spanning in de spieren, enz. zie flight, freeze en fight reactie).  Deze signalen moet je bewust ervaren en zeker niet negeren.  Soms vinden hulpverleners dat ze dat moeten kunnen of dat ze zich aanstellen.  Het is belangrijk om je eigen aanvoelen van de situatie au serieus te nemen en hierop gepast te reageren.   Vooral dit laatste is niet altijd zo evident.  Voorgaande ervaringen kunnen hier natuurlijk wel helpen.  Zo leer je welke situatie meer gevaarlijk zijn dan andere.  Zo kan je ook bepaalde procedures vooraf met je team en met je cliënten bespreken. (Als ik op huisbezoek kom, dan..)

Deze verpleegkundige kiest ervoor om de situatie te verlaten.  In termen van reactie op agressie zou je dat een vluchtreactie kunnen noemen.  In termen van conflicthantering noemen we dit het vermijden van confrontatie.  Je gaat gewoon weg.  Hoe simpel kan het zijn?  Toch weten we dat hieraan een heel denkproces vooraf gaat en maar goed dat deze verpleegkundige is blijven denken (‘rust in de buik geeft rust in het hoofd’).  Zelfbeheersing heeft veel te maken met emotieregulatie.  Deze verpleegkundige heeft de emoties onder controle gehouden en ze is goed blijven rondkijken.  Ze heeft gezien hoe de cliënt eraan toe was, ze zag ook nog twee andere mannen onder invloed, ze heeft misschien de staat van het appartement gezien, de geur die er hing, de lege flesjes bier op tafel, enz.  Deze informatie die de verpleegkundige opneemt helpt om de juiste beslissing te nemen.  De juiste beslissing is die beslissing die juist is voor de verpleegkundige op dat moment.

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij het eerstvolgende contact met deze cliënt.  Ik raad aan om hierover met de cliënt in gesprek te gaan (gesprek na een conflictsituatie).  De bedoeling is niet om de cliënt te beoordelen of op andere gedachten te brengen.  Het is wel de bedoeling om samen na te gaan hoe de verpleegkundige heeft gereageerd en hoe dat voor de cliënt was.  Soms blijven zo’n conflicten onbesproken en is het leereffect veel minder.  Dus dat is de bedoeling van zo’n gesprek.  Wat kunnen we leren uit die situatie?

Verbanden met deze situatie

–          Beleidsontwikkeling binnen de organisatie

–          Hoe mensen reageren op agressie?

–          Geweldbeheersing is zelfbeheersing

–          Gesprek voeren na een conflict

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze bespreking, reageer gerust.

 

%d bloggers liken dit: