verbale agressie

Een vrouw werd doorverwezen door een arts van het ziekenhuis naar de dienst,; maar ze vond het niet meteen.  Ze werd redelijk agressief.  Het gaat om een psychiatrische patiënt en de reactie van de patiënt was ook niet normaal te noemen, dat bleek snel duidelijk. Op een rustige manier werd haar uitgelegd dat we niet veel aan situatie konden veranderen. De patiënt kalmeerde uiteindelijk en liet zich onderzoeken.(verpleegkundige te Brussel)

Bespreking vanuit geweldbeheersing

Het eerste dat me opvalt is dat hier sprake is van verbale agressie alleen.  In de zorgsector is dit inderdaad vaak waarmee we te maken krijgen.  Gelukkig maar, zou je kunnen stellen.  Cliënten gaan niet altijd over tot fysieke agressie!  De verpleegkundige heeft snel begrepen dat hier een achterliggende problematiek mee bepaalt dat het getoonde gedrag ‘niet normaal ‘ is.  Dit is een goed voorbeeld van agressief gedrag als symptoom (zie theorie).  Hier is het agressief gedrag te begrijpen vanuit de psychische problemen van de patiënt.  Dit inzicht maakt het mogelijk voor de verpleegkundige om de noodzakelijke emotionele afstand te bewaren.  De verpleegkundige voelt zich niet persoonlijk aangesproken, of bedreigd.  Zo kan ze gemakkelijker ‘rustig’ blijven en haar op een bepaalde manier aanspreken waardoor de cliënt de-escaleert.

Op een rustige manier worden bepaalde zaken uitgelegd.  Ik gok dat hiervoor nog eerst iets anders gebeurd is.  De verpleegkundige heeft zich allicht eerst tot de patiënt gericht.  Ze heeft eerst het contact gemaakt en erkenning gegeven.  Een voorbeeld hiervan is: ‘dag mevrouw, ik zie dat er iets is, ik begrijp dat u het moeilijk gevonden heeft, dat moet erg lastig voor u zijn.’   De verpleegkundige is erin geslaagd om echt contact te maken met de patiënt, want ze heeft haar kunnen uitleggen dat wat er gebeurd is jammer is, maar niet meer kan veranderd worden.  De patiënt kalmeerde omdat ze zich beluisterd heeft gevoeld.  Ze is ernstig genomen door de verpleegkundige en dat heeft gemaakt dat ze konden verder gaan (met het onderzoek).

Verbanden met deze situatie

–          Waarom mensen agressief worden?

–          Het belang van contact

–          Gesprek voeren tijdens een conflict

Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze bespreking, reageer gerust.

Carl Adams

Orthopedagoog/ cliëntgericht psychotherapeut

 

%d bloggers liken dit: