vraag ter verdediging

(Deze vraag zet ik met toestemming van de betrokkene op de website.  Ondertussen is de echtgenote vrijgesproken en in haar recht gesteld door de rechtbank)

 Mijn echtgenote wordt door haar werkgever beschuldigd van ‘geweldpleging’ tov een kind.

 Ik citeer uit zijn bewering: Op vrijdag heeft er een incident plaatsgehad tussen twee kinderen, Koen en Lou.   Begeleidster Marie is tussengekomen. Lou schopte.de begeleidster.  Zij heeft Lou horizontaal opgepakt en vanaf een hoogte van naar schatting één meter op de grond laten vallen. Daarna plantte de begeleidster haar knie in de rug en haar hand op de nek van Lou om hem in bedwang te houden.

 Voor alle duidelijkheid wil ik er ook bij zeggen dat de werkgever hierin de versie van feiten van mijn echtgenote niet heeft gevraagd.

 Wat gebeurde wel:  Het kind viel een van de andere kinderen aan, het luisterde niet naar de opmerkingen om hiermee op te houden. Toen het andere kind aanviel nam mijn echtgenote dit kind vast. Zij beschrijft me de handeling: zij neemt met haar handen het kind van achteren vast en fixeert aldus diens armen op zijn lichaam. (achter hem staande sluit zij haar handen voor zijn borst). Hierop gaat hij haar schoppen, zij laat hem struikelen door zijn benen weg te duwen en legt hem aldus op de grond.

Gezien zij vlak tegen hem staat lijkt het mij dat zij hem onmogelijk kan omhoog heffen en laten vallen.

Graag had ik van u geweten of de aldus beschreven techniek een gebruikelijke ‘verweertechniek’ in de zorg is. Graag had ik ook wat bijkomende info die mij kan helpen in de verdediging.

Antwoord vanuit geweldbeheersing

De techniek die uw vrouw toepaste (het kind – langs achter – omsluiten met de armen en zo in bedwang houden) is een veel voorkomende techniek. In het vervolg van het verhaal merkt u zelf dat de techniek niet zonder gevaar is voor uw vrouw (kind begint te stampen). In de cursus ‘zelfverdediging in de zorg’ bieden wij een andere techniek aan, maar dit vraagt – zoals alle technieken een zekere training. ‘het kind omsluiten’ is eigenlijk een techniek die intuïtief wordt uitgevoerd, dus ik ga ervan uit dat u vrouw – zoals vele zorgverstrekkers – niet extra getraind is in het omgaan met fysiek geweld.

Elke organisatie voor hulp- en of zorgverlening zou een agressiebeleid moeten uitwerken.  Zo zouden situaties zoals u vrouw nu moet meemaken kunnen vermeden worden. Alle betrokkenen kunnen ingelicht worden over de acties die men kan doen naar aanleiding van agressie incidenten.  Welke techniek is toegelaten om een cliënt te fixeren?  Hoe worden twee vechtende cliënten uit elkaar gehaald? Hoe worden ouders en verwijzers ingelicht over incidenten?  Als dit soort vragen kunnen op voorhand besproken en beantwoord worden.  Zo weet iedereen wat er kan gebeuren.

Nazorg is bij agressie incidenten zeer belangrijk en moet ook deel uitmaken van een beleid.  We spreken dan over opvang van alle betrokken: de cliënten, de begeleider en de omstaanders.  Het moet des te pijnlijker zijn voor uw vrouw om beschuldigd te worden van onprofessioneel handelen.  Ik denk dat iedereen lessen kan trekken uit zo’n situaties, maar in eerste instantie is opvang belangrijk.

Elke reactie is welkom

 

%d bloggers liken dit: